fbpx

Parterapi uddannelse ved Maj Wismann

Parterapi uddannelse - Grunduddannelse i parterapi

Parterapi uddannelse – Grunduddannelse i Parterapi ved Maj Wismann

 

Beskrivelse af 1-årig parterapi uddannelse:

Den 1-årige grunduddannelse i parterapi ved Maj Wismann tager udgangspunkt i forskningen omkring parforhold, kærlighed, nære og tætte relationer. Hvad der skaber dem, men også hvad der bryder dem ned. Samt forskningen omkring effektiv parterapi og konkrete parterapeutiske færdigheder.

 

Parterapeut uddannelsen er centreret omkring tre hovedområder:

➔ Høj faglighed med udgangspunkt i mere end 40 års forskning i både kærlighed, parforhold, sexologi og ikke mindst parterapi.

➔ Dine kliniske færdigheder som parterapeut.

➔ Udviklingen af din profil som autentisk professionel parterapeut, med evnen til at skille ”egen rygsæk” fra parrets udfordringer.

Den 1-årige grunduddannelse i parterapi lærer dig at arbejde med helt almindelige par med helt almindelige og normale par-problematikker.

 

Du lærer at hjælpe parret til:

➔ At opnå en større følelse af at være elsket, værdsat og anerkendt af hinanden.

➔ At opnå en højere grad af følelsesmæssig og psykologisk tryghed i parforholdet.

➔ At opnå et markant højere kendskab til hinanden som individuelle mennesker, der gør det nemmere for dem at manøvrere i hverdagen sammen fremadrettet.

➔ At styrke venskabet og ”det var jo derfor vi valgte hinanden i første omgang”-følelsen.

➔ At styrke de romantiske og intime bånd, der som oftest smitter af på den seksuelle lyst til hinanden.

➔ At mindske konfliktniveauet når uenighederne banker på.

➔ At spotte egne konflikt-optrapnings-mønstre og erstatte dem med konflikt-nedtrapnings-mønstre, så parret oplever en markant bedre evne til at konfliktløse sammen.

➔ At forstå hvad klar og uklar kommunikation er, samt hvilke kommunikationsformer, der trækker partneren tættere på og/eller skubber partneren følelsesmæssigt væk.

➔ At finde og indgå kompromisser, hvor begges standpunkter, følelser og meninger tæller.

➔ At adskille problemer der kan løses overfor problemer, der ikke umiddelbart lader sig løse.

➔ At arbejde med de uløselige problemer på måder, hvor det bliver markant nemmere for parret at leve med deres forskelligheder.

➔ At spotte samt reducere hverdagsstress-situationer og hjælpe hinanden med at sænke stressniveauet og stå sammen som et team mod udefrakommende stress.

➔ At reparere gamle ubearbejdede konflikter og situationer, der stadig spøger. Situationer, hvor den ene ofte siger: ”Ej, skal vi nu tale om det igen – kan du ikke bare lade det ligge”

➔ At finde de fælles værdier, den fælles mening med parforholdet og styrke fællesskabsfølelsen.

➔ At sætte parforholdspleje på dagsordenen, der er tilpasset det unikke par, så de fremadrettet ved nøjagtig, hvad de skal gøre for at passe på netop deres parforhold, så det bliver stærkere og stærkere som tiden går.

 

Det betyder, at du som færdiguddannet parterapeut er fuldstændig klar til at modtage par og hjælpe dem med den nyeste viden, interventioner, samt ved nøjagtig, hvordan du hjælper dem til at opnå de mål, I sammen sætter i den første session.

Den fagligt stærke parterapeut skal have en bred vifte af grundviden om, hvordan mennesker fungerer individuelt samt i de tætte relationer, der for nogle mennesker kan være svære at manøvrere i.

Derudover skal man have en stor faglig værktøjskasse af interventioner og praktiske færdigheder, der alle tager udgangspunkt i forskningen om parforhold, velfungerende relationer og det gode og meningsfyldte liv.

Udover at få et solidt fagligt grundfundament bliver du trænet og får øvet alt det du skal bruge lige fra det første møde med det nye par til den afsluttende samtale og opfølgende ”booster” sessioner. Du lærer også om vigtigheden af at sætte fokus på refleksion over egen praksis, samt hvornår du skal booke supervision, så du kan blive ved med at udvikle din faglige praksis fremadrettet.

Parterapeutuddannelsen er ikke et mål i sig selv. Uddannelsen er et middel til, at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig fremadrettet, hvor du kommer til at hjælpe danske par og familier med at opnå markant højere livsglæde og kærlighed til hinanden.

Den primære undervisning varetages af Maj Wismann, samt erfarne undervisere fra ind- og udland, der alle vil give dig en grundig viden om parforholdets psykologi, behandlingsstrategier og interventioner.

Når du som studerende har færdiggjort uddannelsen, kan der arbejdes med at hjælpe par med de mest almindelige og udbredte parforholdsproblematikker. Grunduddannelsen i parterapi er en forudsætning for at kunne videreuddanne sig yderligere inden for parterapi hos Maj Wismann.

 

Emnemæssigt indhold på den 1-årige parterapi uddannelse:

► Det gode nok parforhold og den gode nok parterapi

► Den professionelle parterapeut – offline og online

► Parforholdet som et bio-psyko-socialt fænomen

► Parforholdets udvikling historisk

► Parterapiens udvikling historisk

► Det følelsesmæssigt intelligente parforhold

► Tilknytnings-teorier og psykologisk tryghed

► Forsvarsmekanismer og selvbeskyttende adfærd

► Det venskabelige parforhold

► Det stressede og udmattede parforhold

► Det konfliktfyldte og uenige parforhold

► Hverdagssexologi og seksualitetens historie

► Det ligeværdige, samarbejdende og balancerede parforhold

► Det dysfunktionelle, traumatiserende og farlige parforhold

► Det utrygge og angste parforhold

► Hverdags-robusthed og livskvalitet – herunder det meningsfulde liv og parforhold

► Det senmoderne parforhold og dets vilkår

► Vaner og vanskelighederne ved at ændre adfærd

► Parforholdets dynamikker

► Forskelle og ligheder på velfungerende og ikke-velfungerende parforhold

► Parterapeutiske teorier, strategier, begreber og interventioner.

► Kærlighed som begreb og forståelsesramme

► Manden og kvinden i parforholdet – kønsroller og mønstre igennem tiderne

► Parforholdspleje og forebyggelse af skilsmisser og brud

► Det sammenbragte parforhold

Opstart af uddannelsen er udskudt på ubestemt tid pga. Corona restriktioner - tilmeld dig mail-listen her og få besked så snart der er ny dato for opstart.

Skriv dig på mail-listen her <—

 

 

Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

Grunduddannelsen i parterapi ved Maj Wismann udbydes som 12 moduler, der strækker sig over 3 dage fra onsdag aften til og med fredag kl. 17.00. Undervisningen varetages af Maj Wismann samt erfarne undervisere fra ind- og udland. Undervisningen inkluderer forplejning i undervisningstidsrummet, men er IKKE internat. Det vil sige, at den studerende selv skal stå for overnatning og forplejning uden for undervisningstidsrummet.

Hold 1 starter januar 2021 – Der er åben for ansøgning og optagelse.

Ansøgningsfrist senest 14. december kl 12.00

Der optages max. 12 på holdet.

OBS: Optagelse til uddannelsen sker løbende og tilmeldingen lukker, når holdet er fyldt op.

Har du spørgsmål til uddannelsen og/eller ønsker du en kort afklarende samtale, inden du søger om optagelse, er du velkommen til at kontakte Maj på sms på tlf. 22376293.

 

Undervisning:

204 lektioner (med underviser)

50 lektioners gruppearbejde (uden underviser)

400 lektioners litteraturstudie (uden underviser)

Minimum 12 timers dokumenteret supervision og individuel terapi ved en af uddannelsens anbefalede psykologer. (Egenbetaling ud over uddannelsens pris)

Bemærk
Der arbejdes IKKE med egne cases på parterapeutuddannelsen

60 timers parterapeutisk træning
Grunduddannelsen i parterapi ved Maj Wismann indeholder selvfølgelig træning af parterapeutiske færdigheder, metoder og teknikker, hvorved det er obligatorisk at have mindst 3 par igennem et forløb af minimum 20 klokketimer pr par og/eller kunne træne specifikke metoder med 3 par, efterhånden som uddannelsen skrider frem. Der skal dokumenteres for 60 timers træningsterapi med par inden eksamen på modul 12. Det anbefales, at man har 3 testpar i forløb af 10 sessioner af 2 timers varighed, hvor man efter hver session skriver en kort opsummering og evaluering. Dette kan evt. medbringes på uddannelsen og bruges i supervisionsrunderne og/eller bruges til gruppearbejde ud over undervisningen.

 

Deltagelse og fremmøde

Grunduddannelsen i parterapi ved Maj Wismann foregår på et højt fagligt niveau, og der stilles krav til dig som studerende både i forhold til fremmøde, pensum og andre studierelaterede aktiviteter, hvorved du kan forvente at uddannelses omfang svarer til en deltidsuddannelse. Der forventes 80% fremmøde til alle uddannelsesaktiviteter for at kunne gå til eksamen.

 

Litteratur

Ca. 4000 sider – Hovedparten af pensum er på dansk, men der vil også være enkelte engelske bøger på litteraturlisten. Flere af bøgerne findes som lydbøger. Pensum og foreløbige dagsprogrammer til de første tre moduler udleveres ved optagelse og tilmelding på uddannelsen. Herefter bliver der løbende oplyst om pensum og dagsprogrammer til de resterende moduler.

 

Eksamen

Skriftlig eksamensopgave med mundtlig fremlæggelse.

 

Uddannelsesmoduler

Et modul kan f.eks. indeholde formidling af teori, forelæsninger, tavleundervisning, cases, mesterlære, gæsteundervisere samt metode, færdighedstræning og praktisk parterapi i praksis.

Et uddannelsesmodul kan se således ud – bemærk “kan” – Alle moduler vil se forskellige ud, dette er blot et eksempel:

Onsdag aften fra 18.30-21.30

18.30-19.30: Velkommen og intro til modulet

19.30-20.15: Undervisning / Case

20.15-20.30: Pause

20.30-21.30: Undervisning /Case / Supervision

 

Torsdag fra 8.30 – 17.00

8.30-9.00: Opsamling fra i går og intro til dagen

9.00-12.00: Undervisning inkl. kort pause

12.00 – 13.00: Frokost

13.00-15.00: Introduktion til metode/intervention i umiddelbar forlængelse af formiddagens undervisning + Træning af intervention i små grupper

15.00-15.15: Kort pause

15.15 – 17.00: Opsamling på træning i små grupper + mesterlære og gennemgang cases i små grupper.

 

Fredag fra 8.30 -17.00

8.30-9.00: Opsamling fra i går og intro til dagen

9.00-12.00: Undervisning incl. kort pause.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00-15.00: Introduktion til metode/intervention i umiddelbar forlængelse af formiddagens undervisning + Træning af intervention i små grupper

15.00-15.15: Kort pause.

15.15 – 17.00: Opsamling på træning i små grupper + mesterlære og gennemgang cases i små grupper + introduktion til modulets eksamen.

 

 

Adgangskrav, ansøgning og optagelse

For at blive optaget på grunduddannelsen i parterapi, skal du være i gang med, eller have afsluttet, en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for de pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige retninger.

Er du ikke i gang med eller har en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for de pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige retninger, kan du ansøge om optagelse på merit. Det kan f.eks. være, at du i forvejen har kurser inden for psykologi og relationer eller er uddannet psykoterapeut, coach, rådgiver, sexolog, klinisk sexolog, parterapeut mm. Se nærmere beskrivelse i ansøgningsskemaet.

*** Uanset uddannelsesmæssige felt og baggrund, skal du skrive en motiveret ansøgning og vil blive inviteret til en personlig samtale med Maj Wismann, hvor det vil blive vurderet, hvorvidt du er egnet til optag på uddannelsen. Der lægges i vurderingen vægt på motivation, erfaring, modenhed, egnethed og om uddannelsen vil være den rette for dig i dit virke.

*** Uanset uddannelsesmæssige felt og baggrund, skal du have mulighed for at arbejde med klienter og par i løbet af uddannelsen.

 

Parterapi uddannelse Hold 1 starter i januar 2021 – Der er åbent for ansøgning og optag.

Ansøgningsfrist senest 14. december kl. 12.00

OBS: Optagelse sker løbende og tilmeldingen lukker, når holdet er fyldt op. Der optages max. 12 studerende på hold 1.

Har du spørgsmål til uddannelsen eller ønsker du en kort afklarende samtale, inden du søger om optagelse, er du velkommen til at kontakte Maj på sms på tlf. 22376293.

 

Uddannelsessted

Uddannelsen afholdes på Maj Wismanns kursusejendom ca. 7 km syd for Nyborg. Der går tog til Nyborg og bussen holder 1500 meter fra kursusejendommen, hvilket svarer til ca. 15 minutters gang.

 

Sådan ansøger du om en plads på grunduddannelse i parterapi ved Maj Wismann

Download ansøgningsskema her <—

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Kontakt@majwismann.dk – Herefter vil du inden for 14 dage blive kontaktet af uddannelsesleder Maj Wismann eller hendes assistent med henblik på videre forløb og evt. optagelsessamtale.

 

Pris

Grunduddannelsen i parterapi ved Maj Wismann koster kr. 65.000,- [Momsfrit]

Der kan betales i én, 6 eller 12 rater.

Der pålægges ikke ekstra gebyr for ratebetaling. Første rate betales ved tilmelding, derefter betales rater automatisk hver 30 dag.

Du er først tilmeldt uddannelsen ved fuld betaling eller ved betaling af første rate. Link til betaling tilsendes ved optagelse på uddannelsen og efter afvikling af personlig samtale.

Prisen inkluderer undervisning, eksamination og forplejning i undervisningstiden.

Herudover må der påregnes udgifter til litteratur, supervision/egenterapi og evt. overnatning/forplejning udenfor undervisningstiden.

 

Deltagerantal

På første hold vil der max. blive optaget 12 studerende.

 

Uddannelsesleder på den 1-årige parterapi uddannelse

Parterapi uddannelse ved Maj Wismann - Om Maj WismannMaj Wismann er en af Danmarks førende parterapeuter og sexologer. Hun er indehaver af Websexolog.dk, Majwismann.dk samt Majwismann.com, og var en af de første terapeuter herhjemme, der kunne tilbyde anonymiseret onlineundervisning og kurser i sexologi samt evidens- og forskningsbaseret parterapi. Maj tog sin første uddannelse i sexologi tilbage i 2006 og er sidenhen uddannet i klinisk sexologi under Dansk Forening for Klinisk Sexologi, der er en del af NACS – Nordisk Association for Clinical Sexology, hun er certificeret Metakognitiv Terapeut (Level 1) fra MCT-Instituttet i 2017, samt uddannet i de tre store forskningbaserede retninger inden for parterapi nemlig PREP, Gottman-metoden samt EFT. Hun var med til at starte Dansk Sexolog Forening og har været uddannelsesleder på den online baserede terapeutiske grunduddannelse. Derudover har Maj Wismann udgivet to bøger. “Kærlige råd fra en ven”, er en samling af Majs klummer, som har været bragt i BT. I 2020 udkom den anmelderroste bog om utroskab “Men hvorfor – Fortællinger fra de utro og fakta om utroskab”. Maj har været brevkasseredaktør på magasinet PSYKOLOGI i 4 år, og været fast klummeskribent for BT igennem 3 år. Maj Wismann er desuden ofte benyttet som foredragsholder og som gæsteblogger på nogle af verdens førende sites inden for sexologi og parterapi. Du kan læse mere om Maj her <—

 

Moduloversigt til hold 1:

Modul 1: Intro + Det gode parforhold, den gode parterapi, den gode parterapeut

27/1: 18.30-21.30
28/1: 8.30-17.00
29/1: 8.30-17.00

Modul 2: Det følelsesmæssigt intelligente parforhold del 1

24/2: 18.30-21.30
25/2: 8.30-17.00
26/2: 8.30-17.00

Modul 3: Det følelsesmæssigt intelligente parforhold del 2

17/3: 18.30-21.30
18/3: 8.30-17.00
19/3: 8.30-17.00

Modul 4: Det grundlæggende fundament i parforholdet

14/4: 18.30-21.30
15/4: 8.30-17.00
16/4: 8.30-17.00

Modul 5: Det stressede og udmattede parforhold

5/5: 18.30-21.30
6/5: 8.30-17.00
7/5: 8.30-17.00

Modul 6: Det konfliktfyldte og uenige parforhold

2/6: 18.30-21.30
3/6: 8.30-17.00
4/6: 8.30-17.00

Modul 7: Det sårede parforhold, samt det dysfunktionelle og farlige parforhold

30/6: 18.30-21.30
1/7: 8.30-17.00
2/7: 8.30-17.00

Modul 8: Hverdagssexologi

18/8: 18.30-21.30
19/8: 8.30-17.00
20/8: 8.30-17.00

Modul 9: Overgange i parforholdet – træning og supervision

15/9: 18.30-21.30
16/9: 8.30-17.00
17/9: 8.30-17.00

Modul 10: Sammenbragte familier – træning og supervision

6/10: 18.30-21.30
7/10: 8.30-17.00
8/10: 8.30-17.00

Modul 11: Den gode skilsmisse + Eksamensforberedelse og vejledning

3/11: 18.30-21.30
4/11: 8.30-17.00
5/11: 8.30-17.00

Modul 12: Eksamen og certificering + Vejen frem

8/12: 18.30-21.30
9/12: 8.30-17.00
10/12: 8.30-17.00

 

Hold 1 starter i januar 2021 – Der er åben for ansøgning og optag. Der optages max. 12 på holdet.

Ansøgningsfrist senest 14. december kl 12.00

OBS: Optagelse til uddannelsen sker løbende og tilmeldingen lukker, når holdet er fyldt op.

Har du spørgsmål til uddannelsen eller ønsker du en kort afklarende samtale, inden du søger om optagelse, er du velkommen til at kontakte Maj på sms på tlf. 22376293.

Download ansøgningsskema her <— 

 

Parterapi uddannelse ved Maj Wismann

Gratis E-bog med fakta, tips og råd til sexlive
Luk

Få min Gratis E-bog "Når seksualiteten driller"

  • Kan cølibat booste sexlysten?
  • Hvad er seksuelt mindreværd, og hvad gør man ved det?
  • Hvordan får man gnisten igen?
  • Tilmeld dig mit nyhedbrev og få e-bogen gratis
.

Inden du smutter...

..skal du da lige have snitterne i min e-bog "Når seksualiteten driller"? Tilmeld dig herunder og få den direkte i din indbakke.

Ingen spam. Kun <3