fbpx

Praktisk Parterapi – Grundforløb

Grundforløbet i Praktisk Parterapi ved Maj Wismann tager udgangspunkt i forskningen omkring parforhold, kærlighed, nære og tætte relationer. Hvad der skaber dem, men også hvad der bryder dem ned. Samt forskningen omkring effektiv parterapi og konkrete parterapeutiske færdigheder.

 

Praktisk Parterapi grundforløbet er centreret omkring tre hovedområder:

➔ Høj faglighed med udgangspunkt i mere end 40 års forskning i både kærlighed, parforhold, sexologi og ikke mindst parterapi.

➔ Dine kliniske færdigheder som Praktisk Parterapeut.

➔ Udviklingen af din profil som autentisk professionel parterapeut, med evnen til at skille ”egen rygsæk” fra parrets udfordringer.

Grundforløbet i Praktisk Parterapi lærer dig at arbejde med helt almindelige par med helt almindelige og normale par-problematikker.

 

Du lærer at hjælpe parret til:

➔ At opnå en større følelse af at være elsket, værdsat og anerkendt af hinanden.

➔ At opnå en højere grad af følelsesmæssig og psykologisk tryghed i parforholdet.

➔ At opnå et markant højere kendskab til hinanden som individuelle mennesker, der gør det nemmere for dem at manøvrere i hverdagen sammen fremadrettet.

➔ At styrke venskabet og ”det var jo derfor vi valgte hinanden i første omgang”-følelsen.

➔ At styrke de romantiske og intime bånd, der som oftest smitter af på den seksuelle lyst til hinanden.

➔ At mindske konfliktniveauet, når uenighederne banker på.

➔ At spotte egne konflikt-optrapnings-mønstre og erstatte dem med konflikt-nedtrapnings-mønstre, så parret oplever en markant bedre evne til at konfliktløse sammen.

➔ At forstå hvad klar og uklar kommunikation er, samt hvilke kommunikationsformer, der trækker partneren tættere på og/eller skubber partneren følelsesmæssigt væk.

➔ At finde og indgå kompromisser, hvor begges standpunkter, følelser og meninger tæller.

➔ At adskille problemer, der kan løses overfor problemer, der ikke umiddelbart lader sig løse.

➔ At arbejde med de uløselige problemer på måder, hvor det bliver markant nemmere for parret at leve med deres forskelligheder.

➔ At spotte samt reducere hverdagsstress-situationer og hjælpe hinanden med at sænke stressniveauet og stå sammen som et team mod udefrakommende stress.

➔ At reparere gamle ubearbejdede konflikter og situationer, der stadig spøger. Situationer, hvor den ene ofte siger: ”Ej, skal vi nu tale om det igen – kan du ikke bare lade det ligge?”

➔ At finde de fælles værdier, den fælles mening med parforholdet og styrke fællesskabsfølelsen.

➔ At sætte parforholdspleje på dagsordenen, der er tilpasset det unikke par, så de fremadrettet ved nøjagtig, hvad de skal gøre for at passe på netop deres parforhold, så det bliver stærkere og stærkere, som tiden går.

 

Det betyder, at du efter grundforløbet i Praktisk Parterapi er fuldstændig klar til at modtage par og hjælpe dem med den nyeste viden, interventioner, samt at du nøjagtigt ved, hvordan du hjælper dem til at opnå de mål, I sammen sætter i den første session.

Den fagligt stærke parterapeut skal have en bred vifte af grundviden om, hvordan mennesker fungerer individuelt samt i de tætte relationer, der for nogle mennesker kan være svære at manøvrere i.

Derudover skal man have en stor faglig værktøjskasse af interventioner og praktiske færdigheder, der alle tager udgangspunkt i forskningen om parforhold, velfungerende relationer og det gode og meningsfyldte liv.

Udover at få et solidt fagligt grundfundament bliver du trænet og får øvet alt det, du skal bruge lige fra det første møde med det nye par til den afsluttende samtale og opfølgende ”booster” sessioner. Du lærer også om vigtigheden af at sætte fokus på refleksion over egen praksis, samt hvornår du skal booke supervision, så du kan blive ved med at udvikle din faglige praksis fremadrettet.

Praktisk Parterapi grundforløb er ikke et mål i sig selv. Grundforløbet er et middel til, at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig fremadrettet, hvor du kommer til at hjælpe danske par og familier med at opnå markant højere livsglæde og kærlighed til hinanden.

Den primære undervisning varetages af Maj Wismann, der vil give dig en grundig viden om parforholdets psykologi, behandlingsstrategier og interventioner. Men du vil også møde førende eksperter inden for parterapeutiske relevante områder i ekstra materialet til modulerne i form af online interviews.

Når du har færdiggjort Praktisk Parterapi grundforløbet, kan der arbejdes med at hjælpe par med de mest almindelige og udbredte parforholdsproblematikker. Grundforløbet i Praktisk Parterapi er en forudsætning for at kunne videreuddanne sig yderligere hos Maj Wismann.

 

Emnemæssigt indhold på Praktisk Parterapi grundforløb:

Praktisk Parterapi grundforløb er delt op i 4 hovedområder fordelt på 7 moduler:

 1. Dig som Praktisk Parterapeut
 2. Venskabets styrke
 3. Kommunikative strategier
 4. Mål, drømme og fremtidens planer

 

Modul 1 fokuserer på din professionelle rolle som Praktisk Parterapeut, og vi dykker ned i parterapien, parforholdets og kønsrollernes historiske udvikling frem til dagens Danmark og hvilke udfordringer det senmoderne parforhold slås med i dagligdagen. Vi skal se på, hvordan man har forsket i parforhold, og hvilke resultater, man er kommet frem til i forhold til forskelle og ligheder på velfungerende og ikke-velfungerende parforhold. Det vil hjælpe dig med at forudsige, hvor langt et par er fra et brud, hvis ikke de enkelte uhensigtsmæssige adfærdsmønstre bliver adresseret og ændret i parterapien. I forlængelse af dette, vil du også blive undervist i, hvad det “gode nok parforhold” indeholder, samt hvad ”god nok” parterapi indeholder. På modul 1 lærer du at forberede parret op til første session, samt hvordan du afholder en afklarende målsætnings-session med parret, samt udformer en behandling strategi og præsenterer den for parret. Du lærer at spotte og adressere individuelle psykiske udfordringer, der kan påvirke parforholdet og sexlivet, og som parret måske ikke selv er klar over kan spille en rolle i de udfordringer, de oplever.

Modul 2 fokuserer på de første sessioner i arbejdet med parret, og vi sætter spot på de sammenbragte parforholds særlige udfordringer, samt gennemgår forskellige kommunikative strategier, der hjælper dig med at komme ind til kernen af det enkelte par og de individuelle mennesker, som et parforhold består af. Vi går i dybden med kærlighed som begreb og forståelsesramme, samt ser på parforholdet som et arbejdsfællesskab, der selvfølgelig skal være i balance. Vi dykker ned i grundfundamentet for et stærkt parforhold, nemlig venskabet, og du får teorier og øvelser, der adresserer venskabet og får alle de kærlige følelser op til overfladen igen, som parret troede var helt forsvundet. Vi vil også se på, hvad der definerer et følelsesmæssigt intelligent parforhold, og hvordan du med fokus på træning af specifikke færdigheder og relationskompetencer i sessionerne kan hjælpe parret med at styrke denne. Du kommer til at lære om begrebet parforholdspleje, men vi vil også se på, hvorfor de fleste par oplever så store vanskeligheder ved at ændre adfærd og vaner. Du får viden om, hvordan du støtter dem i vaneændrings-processen og, hvordan du lærer parret, hvordan de fremadrettet og efter parterapi-forløbet i din praksis kan blive ved med at holde fast i de gode vaner, der ellers kan være så svære at ændre.

Modul 3 fokuserer på kommunikationen i parforholdet, og hvordan vi som parterapeuter bliver fødselshjælpere til en bedre kommunikation. Vi dykker ned begreberne tilknytning og psykologisk tryghed, og du lærer at spotte, hvornår klienterne går fra sårbarhed og over i forsvarsmekanismer og selvbeskyttende adfærd. Når du kender dem, kan du adressere det i sessionerne og lære parret at træde nye veje på sårbarhedens sti og turde at gå ned ad kommunikationstrappens trin og vise, hvem de er inderst inde. Derved får de brudt dynamik-loopet, som så mange par oplever at have svært ved at bryde, hvorved konflikter kan vare i dagevis. Du lærer at kende forskel på lav-konflikt og høj-konflikt par og skelne imellem de forskellige typer af problemer, par oplever, så du kan lære parret kommunikations-strategierne til de forskellige problemtyper. Sidst, men ikke mindst, får du trænet øvelser til den ”nemme” kommunikation, samt spotte skænderi-strategier og skifte dem ud med deeskalerende modgift-strategier.

Modul 4 fokuserer på høj-konflikt par samt par, der har været afkoblet følelsesmæssigt fra hinanden i en længere periode. Du lærer, hvordan du hjælper par, der er stressede, udmattede, utrygge og ængstelige og som igen og igen oplever at konflikterne eskalerer til nye højder, og hvor kommunikationen bliver virkelig svær. Vi skal se på reparationer af følelsesmæssige skader, der måske ligger mange år tilbage, men som stadig kan ”springe op” og starte nye konflikter. Du vil også blive undervist i dysfunktionelle, traumatiserede og farlige parforhold, og hvordan du hjælper dem videre over i individuel terapi, samt hvordan den følelsesmæssige tilgængelighed i parret øges i små acceptable bidder. Endelig skal vi have supervision og case-fremlæggelser af kursisternes egne par på banen – og begynde at lære at give hinanden sparring og supervision.

Modul 5 fokuserer i højere grad på kursisternes egen case-fremlæggelser og supervision, men vi skal også begynde at se på parrets seksuelle liv og runde hverdagssexologien og seksualitetens historie. Som afslutning på forløb med par, skal vi også arbejde med parrets livsdrømme, mål og have det meningsfulde liv i spil, så parrets livskvalitet stiger, og de oplever samarbejde mod fremtidige mål. Du får redskaber til ”udslusnings-planer” af par, og hvordan vi sikrer dem bedst muligt i fremtiden, så de undgår tilbagefald.

Modul 6 fokuserer næsten udelukkende på case-fremlæggelse og supervision. Både i grupper, men også individuel case-fremlæggelse + egen refleksion og overvejelser. Vi dykker også ned i vejen frem for parret og for dig som Praktisk Parterapeut.

Modul 7 største fokus er individuel case-fremlæggelse, supervision i grupper samt certificering, udlevering af uddannelses-bevis og selvfølgelig fejring med maner.

 

*** Efter sidste modul har du mulighed for at fortsætte i gruppe-supervisions-forløb med Maj som supervisor.

 

Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

Grundforløbet i Praktisk parterapi ved Maj Wismann løber over 7 moduler. Hvert modul indeholder pensum på ca. 400 sider, en undervisnings- og træningsdag fra kl. 9.00-18.00 samt supervisions-call mellem modulerne.

Hold 2 starter januar 2023 – Der er åben for tilmelding.

Modul 1: Fredag den 13. januar fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 18. januar fra 13.00-14.30

Modul 2: Fredag den 3. februar fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 8. februar fra 13.00-14.30

Modul 3: Fredag den 3. marts fra 9.00-18.00 + Supervisionscall tirsdag den 7. marts fra 13.00-14.30

Modul 4: Fredag den 31. marts fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 12. april fra 13.00-14.30

Modul 5: Fredag den 28. april fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 3. maj fra 13.00-14.30

Modul 6: Fredag den 26. maj fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 31. maj fra 13.00-14.30

Modul 7: Fredag den 30. juni fra 9.00-18.00 + Supervisionscall onsdag den 5. juli fra 13.00-14.30

OBS: Optagelse sker løbende og tilmeldingen lukker 2 uger før første modul.

Adgangskrav
For at blive optaget på Praktisk Parterapi Grundforløb skal du være i gang med eller have afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for de pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige retninger.

Eller hvis du er i gang med eller har afsluttet en af Dansk Psykoterapeutforeningens godkendte 4 årig uddannelser.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du er uddannet eller har kurser indenfor coaching, terapi, rådgivning eller andet, der har givet dig kompetencerne til at rådgive eller udføre terapi.

Er du uddannet sexolog og/eller parterapeut ved en anden privatuddannelse, men lever ikke op til optagelseskravene på Grundforløbet i Praktisk Parterapi? Så er du velkommen til at kontakte Majs assistent Mia på kontakt@majwismann.dk eller direkte til Maj på sms 22376293, med henblik på eventuel optagelse på merit. Dette vurderes ud fra en personlig samtale samt dine øvrige kompetencer.

Praktisk Parterapi Grundforløb henvender sig bl.a. til dig, der er:

 • Psykoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Stressbehandler
 • Uddannet i klinisk sexologi ved DACS / Master i Sexologi ved Aalborg Universitet
 • Seksualvejleder
 • Psykolog
 • Familiebehandler
 • Familierådgiver
 • Sundhedsplejerske
 • Pædagog
 • Skolelærer
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Læger
 • Ansat på krisecenter og som ønsker at opgradere din viden om sunde og trygge relationer
 • Er du i tvivl – Send en mail eller sms til os og få en afklarende samtale.

Uanset uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsområde, skal du have mulighed for at arbejde med klienter og par i løbet af uddannelsen.

*** Har du spørgsmål til Praktisk Parterapi Grundforløb, eller er du i tvivl om forløbet er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte Majs assistent Mia på kontakt@majwismann.dk eller direkte til Maj på sms 22376293.

Deltagelse uden at leve op til adgangskravene
Ønsker du at deltage i uddannelsen, men lever du ikke op til adgangskravene eller er du i tvivl om du lever op til adgangskravene? Kontakt os på kontakt@majwismann.dk eller tlf. 22376293 og få afklaring.

Bemærk
Der arbejdes IKKE med egne personlige cases på Praktisk Parterapi Grundforløbet.

Deltagelse og fremmøde
Grundforløbet i Praktisk Parterapi ved Maj Wismann er et intenst og komprimeret forløb, og der forventes derfor fremmøde til alle undervisningsdage for at gennemføre. Bliver du syg, eller opstår der andre forhindringer undervejs, laves der individuelle aftaler.

Pris
Grundforløbet i Praktisk Parterapi koster kr. 24.995,- + moms. Der kan betales i 1, 4 eller 8 rater. (Første rate betales med det samme ved optagelse og tilmelding, derefter betales de resterende rater automatisk hver 30. dag)

Eksamen
Der er ikke eksamen på Grundforløbet i Praktisk Parterapi, men det forventes, at du har mulighed for at arbejde med par og træne teknikker, færdigheder og interventioner med par løbende og mellem modulerne, og at du derudover medbringer cases til supervision og sparrings-sessionerne. Efter grundforløbet bliver du Certificeret i Praktisk Parterapi basis – Level 1.

Moduler
Et modul kan f.eks. indeholde formidling af teori, forelæsninger, tavleundervisning, cases, mesterlære, gæsteundervisere samt metode, færdighedstræning og Praktisk Parterapi i praksis.

Forplejning
Frokost, te/kaffe, frugt, kage og vand. Der er ikke mulighed for overnatning i forbindelse med uddannelsen.

Uddannelsessted
Grundforløbet i Praktisk Parterapi afholdes på Maj Wismanns kursusejendom ca. 7 km syd for Nyborg. Der går tog til Nyborg og bussen holder 1500 meter fra ejendommen, hvilket svarer til ca. 15 minutters gang.

Er du i tvivl?
Send en sms til Maj Wismann på tlf. 22376293 eller en mail til Majs assistent Mia på Kontakt@majwismann.dk – og vi hjælper dig med dine spørgsmål og med at finde ud af, om forløbet er det rette for dig.

 

→ Book din plads her ←

 

Uddannelsesleder på den Praktisk Parterapi Grundforløb

Maj Wismann er en af Danmarks førende parterapeuter og kliniske sexologer. Hun er indehaver af Websexolog.dk, Majwismann.dk samt Majwismann.com, og var en af de første terapeuter herhjemme, der kunne tilbyde anonymiseret onlineundervisning og kurser i sexologi samt evidens- og forskningsbaseret parterapi. Maj tog sin første uddannelse i sexologi tilbage i 2006 og er sidenhen uddannet i klinisk sexologi under Dansk Forening for Klinisk Sexologi, der er en del af NACS – Nordisk Association for Clinical Sexology, hun er certificeret Metakognitiv Terapeut (Level 1) fra MCT-Instituttet i 2017, samt uddannet i de tre store forskningsbaserede retninger inden for parterapi nemlig PREP, Gottman-metoden samt EFT. Hun var med til at starte Dansk Sexolog Forening og har været uddannelsesleder på den online baserede terapeutiske grunduddannelse. Derudover har Maj Wismann udgivet to bøger. “Kærlige råd fra en ven,” som er en samling af Majs klummer, som har været bragt i BT. I 2020 udkom den anmelderroste bog om utroskab “Men hvorfor – Fortællinger fra de utro og fakta om utroskab”. Maj har været brevkasseredaktør på magasinet PSYKOLOGI i 4 år, og været fast klummeskribent for BT igennem 3 år. Maj Wismann er desuden ofte benyttet som foredragsholder og som gæsteblogger på nogle af verdens førende sites inden for sexologi og parterapi. Du kan læse mere om Maj her <—

E-bog med fakta og tips for 0,-
sexologisk rådgivning

Få min populære e-bog "Når seksualiteten driller"

 • Kan cølibat booste sexlysten?
 • Hvad er seksuelt mindreværd, og hvad gør du ved det?
 • Hvordan får du gnisten igen?
 • Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få e-bogen for 0,-
.

You have Successfully Subscribed!

Inden du smutter...

..skal du da lige have snitterne i min e-bog "Når seksualiteten driller"? Tilmeld dig herunder og få den direkte i din indbakke.

Ingen spam. Kun <3