fbpx

Praktisk Parterapi Uddannelse – Grundforløb

Næste hold starter lørdag den 17. juni 2023 – tilmelding længere nede.

 

Grundforløbet i Praktisk Parterapi ved Maj Wismann tager udgangspunkt i forskningen omkring parforhold, kærlighed, nære og tætte relationer. Hvad der skaber dem, men også hvad der bryder dem ned. Samt forskningen omkring effektiv parterapi og konkrete parterapeutiske færdigheder.

 

Praktisk Parterapi grundforløbet er centreret omkring tre hovedområder:

➔ Høj faglighed med udgangspunkt i mere end 40 års forskning i både kærlighed, parforhold, sexologi og ikke mindst parterapi.

➔ Dine kliniske færdigheder som Praktisk Parterapeut.

➔ Udviklingen af din profil som autentisk professionel parterapeut, med evnen til at skille ”egen rygsæk” fra parrets udfordringer.

Grundforløbet i Praktisk Parterapi lærer dig at arbejde med helt almindelige par med helt almindelige og normale par-problematikker.

 

Du lærer at hjælpe parret til:

➔ At opnå en større følelse af at være elsket, værdsat og anerkendt af hinanden.

➔ At opnå en højere grad af følelsesmæssig og psykologisk tryghed i parforholdet.

➔ At opnå et markant højere kendskab til hinanden som individuelle mennesker, der gør det nemmere for dem at manøvrere i hverdagen sammen fremadrettet.

➔ At styrke venskabet og ”det var jo derfor vi valgte hinanden i første omgang”-følelsen.

➔ At styrke de romantiske og intime bånd, der som oftest smitter af på den seksuelle lyst til hinanden.

➔ At mindske konfliktniveauet, når uenighederne banker på.

➔ At spotte egne konflikt-optrapnings-mønstre og erstatte dem med konflikt-nedtrapnings-mønstre, så parret oplever en markant bedre evne til at konfliktløse sammen.

➔ At forstå hvad klar og uklar kommunikation er, samt hvilke kommunikationsformer, der trækker partneren tættere på og/eller skubber partneren følelsesmæssigt væk.

➔ At finde og indgå kompromisser, hvor begges standpunkter, følelser og meninger tæller.

➔ At adskille problemer, der kan løses overfor problemer, der ikke umiddelbart lader sig løse.

➔ At arbejde med de uløselige problemer på måder, hvor det bliver markant nemmere for parret at leve med deres forskelligheder.

➔ At spotte samt reducere hverdagsstress-situationer og hjælpe hinanden med at sænke stressniveauet og stå sammen som et team mod udefrakommende stress.

➔ At reparere gamle ubearbejdede konflikter og situationer, der stadig spøger. Situationer, hvor den ene ofte siger: ”Ej, skal vi nu tale om det igen – kan du ikke bare lade det ligge?”

➔ At finde de fælles værdier, den fælles mening med parforholdet og styrke fællesskabsfølelsen.

➔ At sætte parforholdspleje på dagsordenen, der er tilpasset det unikke par, så de fremadrettet ved nøjagtig, hvad de skal gøre for at passe på netop deres parforhold, så det bliver stærkere og stærkere, som tiden går.

 

Det betyder, at du efter grundforløbet i Praktisk Parterapi er fuldstændig klar til at modtage par og hjælpe dem med den nyeste viden, interventioner, samt at du nøjagtigt ved, hvordan du hjælper dem til at opnå de mål, I sammen sætter i den første session.

Den fagligt stærke parterapeut skal have en bred vifte af grundviden om, hvordan mennesker fungerer individuelt samt i de tætte relationer, der for nogle mennesker kan være svære at manøvrere i.

Derudover skal man have en stor faglig værktøjskasse af interventioner og praktiske færdigheder, der alle tager udgangspunkt i forskningen om parforhold, velfungerende relationer og det gode og meningsfyldte liv.

Udover at få et solidt fagligt grundfundament bliver du trænet og får øvet alt det, du skal bruge lige fra det første møde med det nye par til den afsluttende samtale og opfølgende ”booster” sessioner. Du lærer også om vigtigheden af at sætte fokus på refleksion over egen praksis, samt hvornår du skal booke supervision, så du kan blive ved med at udvikle din faglige praksis fremadrettet.

Praktisk Parterapi grundforløb er ikke et mål i sig selv. Grundforløbet er et middel til, at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig fremadrettet, hvor du kommer til at hjælpe danske par og familier med at opnå markant højere livsglæde og kærlighed til hinanden.

Den primære undervisning varetages af Maj Wismann, der vil give dig en grundig viden om parforholdets psykologi, behandlingsstrategier og interventioner. Men du vil også møde førende eksperter inden for parterapeutiske relevante områder i ekstra materialet til modulerne i form af online interviews.

Når du har færdiggjort Praktisk Parterapi grundforløbet, kan der arbejdes med at hjælpe par med de mest almindelige og udbredte parforholdsproblematikker. Grundforløbet i Praktisk Parterapi er en forudsætning for at kunne videreuddanne sig yderligere hos Maj Wismann.

 

Emnemæssigt indhold på Praktisk Parterapi grundforløb:

Praktisk Parterapi grundforløb er delt op i 4 hovedområder fordelt på 7 moduler:

 1. Dig som Praktisk Parterapeut
 2. Venskabets styrke
 3. Kommunikative strategier
 4. Mål, drømme og fremtidens planer

 

Modul 1 fokuserer på din professionelle rolle som Praktisk Parterapeut, og vi dykker ned i parterapien, parforholdets og kønsrollernes historiske udvikling frem til dagens Danmark og hvilke udfordringer det senmoderne parforhold slås med i dagligdagen. Vi skal se på, hvordan man har forsket i parforhold, og hvilke resultater, man er kommet frem til i forhold til forskelle og ligheder på velfungerende og ikke-velfungerende parforhold. Det vil hjælpe dig med at forudsige, hvor langt et par er fra et brud, hvis ikke de enkelte uhensigtsmæssige adfærdsmønstre bliver adresseret og ændret i parterapien. I forlængelse af dette, vil du også blive undervist i, hvad det “gode nok parforhold” indeholder, samt hvad ”god nok” parterapi indeholder. På modul 1 lærer du at forberede parret op til første session, samt hvordan du afholder en afklarende målsætnings-session med parret, samt udformer en behandling strategi og præsenterer den for parret. Du lærer at spotte og adressere individuelle psykiske udfordringer, der kan påvirke parforholdet og sexlivet, og som parret måske ikke selv er klar over kan spille en rolle i de udfordringer, de oplever.

Modul 2 fokuserer på de første sessioner i arbejdet med parret, og vi sætter spot på de sammenbragte parforholds særlige udfordringer, samt gennemgår forskellige kommunikative strategier, der hjælper dig med at komme ind til kernen af det enkelte par og de individuelle mennesker, som et parforhold består af. Vi går i dybden med kærlighed som begreb og forståelsesramme, samt ser på parforholdet som et arbejdsfællesskab, der selvfølgelig skal være i balance. Vi dykker ned i grundfundamentet for et stærkt parforhold, nemlig venskabet, og du får teorier og øvelser, der adresserer venskabet og får alle de kærlige følelser op til overfladen igen, som parret troede var helt forsvundet. Vi vil også se på, hvad der definerer et følelsesmæssigt intelligent parforhold, og hvordan du med fokus på træning af specifikke færdigheder og relationskompetencer i sessionerne kan hjælpe parret med at styrke denne. Du kommer til at lære om begrebet parforholdspleje, men vi vil også se på, hvorfor de fleste par oplever så store vanskeligheder ved at ændre adfærd og vaner. Du får viden om, hvordan du støtter dem i vaneændrings-processen og, hvordan du lærer parret, hvordan de fremadrettet og efter parterapi-forløbet i din praksis kan blive ved med at holde fast i de gode vaner, der ellers kan være så svære at ændre.

Modul 3 fokuserer på kommunikationen i parforholdet, og hvordan vi som parterapeuter bliver fødselshjælpere til en bedre kommunikation. Vi dykker ned begreberne tilknytning og psykologisk tryghed, og du lærer at spotte, hvornår klienterne går fra sårbarhed og over i forsvarsmekanismer og selvbeskyttende adfærd. Når du kender dem, kan du adressere det i sessionerne og lære parret at træde nye veje på sårbarhedens sti og turde at gå ned ad kommunikationstrappens trin og vise, hvem de er inderst inde. Derved får de brudt dynamik-loopet, som så mange par oplever at have svært ved at bryde, hvorved konflikter kan vare i dagevis. Du lærer at kende forskel på lav-konflikt og høj-konflikt par og skelne imellem de forskellige typer af problemer, par oplever, så du kan lære parret kommunikations-strategierne til de forskellige problemtyper. Sidst, men ikke mindst, får du trænet øvelser til den ”nemme” kommunikation, samt spotte skænderi-strategier og skifte dem ud med deeskalerende modgift-strategier.

Modul 4 fokuserer på høj-konflikt par samt par, der har været afkoblet følelsesmæssigt fra hinanden i en længere periode. Du lærer, hvordan du hjælper par, der er stressede, udmattede, utrygge og ængstelige og som igen og igen oplever at konflikterne eskalerer til nye højder, og hvor kommunikationen bliver virkelig svær. Vi skal se på reparationer af følelsesmæssige skader, der måske ligger mange år tilbage, men som stadig kan ”springe op” og starte nye konflikter. Du vil også blive undervist i dysfunktionelle, traumatiserede og farlige parforhold, og hvordan du hjælper dem videre over i individuel terapi, samt hvordan den følelsesmæssige tilgængelighed i parret øges i små acceptable bidder. Endelig skal vi have supervision og case-fremlæggelser fra de af kursisterne, der arbejder med par på banen – og begynde at lære at give hinanden sparring og supervision. Det er ikke alle kursister, der arbejder med par igennem forløbet, men ønsker du hjælp til at finde prøveklienter/træningsklienter, er vi selvfølgelig behjælpelig med dette.

Modul 5 fokuserer i højere grad på kursisternes egen case-fremlæggelser og supervision, men vi skal også begynde at se på parrets seksuelle liv og runde hverdagssexologien og seksualitetens historie. Som afslutning på forløb med par, skal vi også arbejde med parrets livsdrømme, mål og have det meningsfulde liv i spil, så parrets livskvalitet stiger, og de oplever samarbejde mod fremtidige mål. Du får redskaber til ”udslusnings-planer” af par, og hvordan vi sikrer dem bedst muligt i fremtiden, så de undgår tilbagefald.

Modul 6 fokuserer næsten udelukkende på case-fremlæggelse og supervision. Både i grupper, men også individuel case-fremlæggelse + egen refleksion og overvejelser. Vi dykker også ned i vejen frem for parret og for dig som Praktisk Parterapeut.

Modul 7 største fokus er individuel case-fremlæggelse, supervision i grupper samt certificering, udlevering af uddannelses-bevis og selvfølgelig fejring med maner.

*** Efter sidste modul har du mulighed for at fortsætte i gruppe-supervisions-forløb med Maj som supervisor.

 

Ekspertinterviews med fagspecialister

Undervisningen på parterapi uddannelsen understøttes af ekspert-interviews med specialister inden for forskellige relevante fagområder, der alle understøtter din faglige og/eller personlige udvikling som parterapeut.

Du kan bl.a. se ekspertinterviews som:

► “Hvad er psykisk vold” med Neel Wismann cand.mag i psykologi og socialvidenskab, der er specialiseret i at rådgive mænd og kvinder på den nationale rådgivningstelefon Levudenvold.dk

► “Grænser i det terapeutiske rum – Sådan passer du godt på dig selv” med Ditte Vindpsykoterapeut, Cand. Mag. i Psykologi og sundhedsfremme, metakognitiv terapeut, sexolog og ikke mindst formand for Etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening.

► “Micro-udtryk: Aflæsning af følelser i ansigtet – Alt det vi siger… helt uden ord.” med Danmarks førende ekspert i aflæsning af følelser i ansigtet – Pernille Slot, hvor vi gennemgår de 7 grundfølelser, deres funktion og udtryk.

 

Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

Grundforløbet i Praktisk parterapi ved Maj Wismann løber over 7 moduler. Hvert modul indeholder pensum på ca. 400 sider, en undervisnings- og træningsdag fra kl. 9.00-18.00 samt supervisions-call mellem modulerne.

Hold 3 starter juni 2023 – Hold 3 moduler ligger på lørdage – Der er åben for tilmelding.

Modul 1: Lørdag den 17.juni fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 22. juni fra 17.00-18.30

Modul 2: Lørdag den 1. juli fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 6. juli fra 17.00-18.30

Modul 3: Lørdag den 19. august 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 24. august fra 17.00-18.30

Modul 4: Lørdag den 16. september fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 21. september fra 17.00-18.30

Modul 5: Lørdag den 7. oktober fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 12. oktober fra 17.00-18.30

Modul 6: Lørdag den 4. november fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 9. november fra 17.00-18.30

Modul 7: Lørdag den 2. december fra 9.00-18.00 + Supervisionscall torsdag den 7. december fra 17.00-18.30

*** Efter sidste modul har du mulighed for at fortsætte i gruppe-supervisions-forløb med Maj som supervisor.

OBS: Optagelse sker løbende og tilmeldingen lukker 2 uger før første modul.

Adgangskrav
For at blive optaget på Praktisk Parterapi Grundforløb skal du være i gang med eller have afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for de pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige retninger.

Hvis du er i gang med eller har afsluttet den 4-årige psykoterapeut uddannelse fra Dansk Psykoterapeutforening, kan du også søge optagelse på uddannelsen i Praktisk Parterapi.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du er uddannet eller har kurser indenfor coaching, terapi, rådgivning eller andet, der har givet dig kompetencerne til at rådgive eller udføre terapi.

Er du uddannet sexolog og/eller parterapeut ved en anden privat uddannelse, men lever ikke op til optagelseskravene på Grundforløbet i Praktisk Parterapi? Så er du velkommen til at kontakte Majs assistent Mia på kontakt@majwismann.dk eller direkte til Maj på sms 22376293, med henblik på eventuel optagelse på merit. Dette vurderes ud fra en personlig samtale samt dine øvrige kompetencer.

Praktisk Parterapi Grundforløb henvender sig bl.a. til dig, der er:

 • Psykoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Stressbehandler
 • Uddannet i klinisk sexologi ved DACS / Master i Sexologi ved Aalborg Universitet
 • Seksualvejleder
 • Psykolog
 • Familiebehandler
 • Familierådgiver
 • Sundhedsplejerske
 • Pædagog
 • Skolelærer
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Læger
 • Ansat på krisecenter og som ønsker at opgradere din viden om sunde og trygge relationer
 • Er du i tvivl – Send en mail eller sms til os og få en afklarende samtale.

Uanset uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsområde, er det en fordel, men ikke et krav, at have mulighed for at arbejde med klienter og par i løbet af uddannelsen.

*** Har du spørgsmål til Praktisk Parterapi Grundforløb, eller er du i tvivl om forløbet er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte Majs assistent Mia på kontakt@majwismann.dk eller direkte til Maj på sms 22376293.

Deltagelse uden at leve op til adgangskravene
Ønsker du at deltage i uddannelsen, men lever du ikke op til adgangskravene eller er du i tvivl om du lever op til adgangskravene? Kontakt os på kontakt@majwismann.dk eller tlf. 22376293 og få afklaring.

Bemærk
Der arbejdes IKKE med egne personlige cases på Praktisk Parterapi Grundforløbet.

Deltagelse og fremmøde
Grundforløbet i Praktisk Parterapi ved Maj Wismann er et intenst og komprimeret forløb, og der forventes derfor fremmøde til alle undervisningsdage for at gennemføre. Bliver du syg, eller opstår der andre forhindringer undervejs, laves der individuelle aftaler.

Pris
Grundforløbet i Praktisk Parterapi koster kr. 24.995,- + moms. Der kan betales i 1, 5 eller 10 rater. (Første rate betales med det samme ved optagelse og tilmelding, derefter betales de resterende rater automatisk hver 30. dag)

Eksamen
Der er ikke eksamen på Grundforløbet i Praktisk Parterapi, men det forventes, at du har mulighed for at arbejde med par og træne teknikker, færdigheder og interventioner med par løbende og mellem modulerne, og at du derudover medbringer cases til supervision og sparrings-sessionerne. Efter grundforløbet bliver du Certificeret i Praktisk Parterapi basis – Level 1.

Moduler
Et modul kan f.eks. indeholde formidling af teori, forelæsninger, tavleundervisning, cases, mesterlære, gæsteundervisere samt metode, færdighedstræning og Praktisk Parterapi i praksis.

Forplejning
Frokost, te/kaffe, frugt, kage og vand. Der er ikke mulighed for overnatning i forbindelse med uddannelsen.

Uddannelsessted
Grundforløbet i Praktisk Parterapi afholdes på Maj Wismanns kursusejendom ca. 7 km syd for Nyborg. Der går tog til Nyborg og bussen holder 1500 meter fra ejendommen, hvilket svarer til ca. 15 minutters gang.

Er du i tvivl?
Send en sms til Maj Wismann på tlf. 22376293 eller en mail til Majs assistent Mia på Kontakt@majwismann.dk – og vi hjælper dig med dine spørgsmål og med at finde ud af, om forløbet er det rette for dig.

 

→ Book din plads her ←

 

Dét siger tidligere kursister:

 

Lea Florczak har læst parterapeut uddannelse ved Maj Wismann

Læs mere om Lea på hendes hjemmeside her ←

Lea Florzcak:

“Jeg blevet klogere på mig selv og mit eget parforhold og bruger nogle af de kommunikative redskaber, jeg har lært, og jeg må sige det virker!”

“Jeg troede, jeg blot skulle dygtiggøre mig, og dermed blive en bedre sexologisk rådgiver, men nu har jeg valgt at udvide mine tilbud til også at omfatte forløb med decideret parterapi, hvilket er ganske spændende og giver fantastisk kvalitet i min lille forretning. Derudover, er jeg blevet klogere på mig selv og mit eget parforhold. Jeg bruger nogle af de kommunikative redskaber jeg har lært, og jeg må sige det virker!

Jeg er blevet meget klogere på parforholdets forskellige følelsesmæssige mestrings evner og strategier- hvordan vores nervesystemer reagerer prompte på følelser, og hvordan det effektivt kan håndteres uden at parforholdet lider under det, men snarere vokser af det. Jeg er blevet klogere på hvor stor en betydning det har at terapeuten selv bevarer roen under terapien, og i høj grad er jeg blevet klogere på hvor stor en betydning dårlig parterapi kan have for parforholdet, samt hvordan dårlig terapi kan skabe yderligere problemer og virke negativt på parforholdet. Det bekræfter mig kun i, at det er det rigtige jeg har gjort ved at vælge Majs uddannelse.

Jeg vil klart anbefale denne uddannelse til alle der overvejer at blive parterapeut. Det vil jeg fordi det er en god og gedigen grunduddannelse hvor man allerede undervejs har mulighed for at bruge de teknikker og øvelser man får. Jeg vil også anbefale uddannelsen fordi holdene er overskuelige store og fordi man efter færdig uddannelse, har rig mulighed for at deltage videre med supervision og dermed få faglig sparring af både ens medkursister men også af Maj selv.

Maj opleves som en dynamisk og rigtig god underviser. Man kan godt mærke at hun er uddannet lærer- hun har en lærers hjerte kan man klart fornemme.  Hun er rigtig god til at følge op på de spørgsmål som drøftes til modulerne, rigtig god til at sørge for at alle kursister er med og har taletid, hun er desuden åben for konstruktiv kritik og råd med henblik på den videre færd. Man har en klar og tryg fornemmelse af, at få det hele med, og ellers kan man alligevel spørge på et senere tidspunkt når nu.

Jeg kendte til Maj i forvejen som kollega og har altid haft stor respekt for hendes kompetencer indenfor det parterapeutiske felt.  Hun baserer sin parterapi og uddannelsen ud fra den forskningsbaserede viden der findes på området, hvilket for mig var altafgørende for at vælge Majs’ uddannelse. Jeg kender ikke andre parterapiuddannelser som gør netop dette.

Jeg er selv uddannet i det naturvidenskabelige felt i kraft af min sygeplejerskeuddannelse og har derudover også en Master i sexologi fra universitetet. Jeg har igennem de nævnte uddannelser lært at være kritisk med validitet og ægthed af alt fra studiedesign, metoder og også til netop sådanne valg som dette.

Så snart man bevæger sig i felter hvor titlerne ikke er beskyttede, og det er parterapeut ikke, skal man efter min overbevisning være meget varsom med at vælge uddannelse. Der findes mange forskellige terapeutuddannelser som man kan kaste sig over, men det kan være svært at gennemskue hvem der tilbyder uddannelse ud fra evidens eller ud fra egne meninger og holdninger.

Den viden og uddannelse som grundforløbet i praktisk parterapi har givet mig, var lige præcis den del jeg manglede i mit nuværende virke som sexolog og urologisk sygeplejerske. Det står nu endnu mere klart for mig, her efter Praktisk parterapi grundforløb er gennemgået.

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2004 og har igennem mit arbejde som sygeplejerske, bistået i mange eksistentielle samtaler med både patienter og pårørende i svære livskriser. I mit nuværende arbejde som sexolog, hjælper jeg også par og enkeltpersoner i livskriser, men bare udsprunget af andre årsager, sexologiske dysfunktioner og problemstillinger såsom rejsningsproblemer, manglende lyst, smerter ved samleje etc. Ved sådanne dysfunktioner i seksuallivet, udspringer ikke sjældent også relationelle udfordringer, hvor parforholdet og kommunikationen kommer på prøve. Det er her jeg tidligere i forløbene har kommet til kort – men det er heldigvis ikke tilfældet længere!

Mine nyerhvervede terapeutiske kompetencer om behandling af de så at sige almindelige problemer der opstår i dagligdagens parforhold, og som ikke nødvendigvis (kun) har rod i en decideret sexologisk dysfunktion, kan jeg nu hjælpe parrene med, og det er jeg virkelig glad og stolt af.

Terapi kræver i min optik og i modsætning til rådgivning, en anden måde at anskue og angribe opgaverne på som behandler. De kompetencer jeg har fået på grundforløb i praktisk parterapi, gør det muligt for mig i fremtiden at tilbyde mine klienter en endnu bedre rådgivning og behandling, samtidig med jeg nu har viden og kompetencer til at skræddersy forløbene efter den enkeltes eller parrets behov.

Hvis jeg skal nævne tre store fordele som Grundforløbet i Praktisk Parterapi besidder, så er det, at det er:

 1. Evidensbaseret
 2. Praktisk (man får konkrete øvelser til parrene)
 3. Højt niveau

Et andet kvalitetsstempel ved uddannelsen, er at man kommer i løbende tæt kontakt med andre kompetente behandlere, med hver deres uddannelsesmæssige baggrund. Det har på flere måder også bidraget til stor kvalitet ved uddannelsen, fordi det er vigtigt jeg har muligheden for at kunne viderehenvise til andre former for terapi hvis det er nødvendigt. Det kunne f.eks. vurderes at der var et sideløbende behov for forløb med stressterapi, metakognitiv terapi, psykologtimer etc. Det virker ganske trygt at kunne sige til sin klient: ”Jeg kender en terapeut med lige præcis de kompetencer, jeg tror, du har brug for”.”

*

Dorthe Terp - Parterapi uddannelse hos Maj Wismann

Læs mere om Dorthe på hendes hjemmeside her ←

Dorthe Terp Møller:

Uddannelsen har givet svar på noget af det, jeg før følte som et ”missing link” i helt at knække koden med parterapi”

“Jeg valgte at melde mig til Grundforløb i Praktisk Parterapi, da jeg havde en oplevelse af, at jeg manglede redskaber og tilgange til parterapien, som var letforståelige og let omsættelige for de par, jeg mødte i min praksis. Jeg havde fulgt Maj og set noget af hendes materiale, og synes hun havde et sprog og nogle øvelser, som var meget brugbare ind i det parrene efterspurgte.

Det har været nogle gode og lærerige måneder for mig. Det har været et rigtig godt supplement til min allerede eksisterende viden om parterapi som psykoterapeut og har samtidig skærpet min forståelse af hvor vigtig parrets eget arbejde og indsats ind i parforholdet er.

En pointe jeg tager med fra undervisningen, er tanken om intentionel kærlighed. At kærligheden forandrer sig fra forelskelse til en mere bevidst kærlighed over tid. Med det følger behovet for en intentionel kærlighed, hvor vi skal arbejde mere bevidst med at få kærligheden og parforholdet til at rumme det, vi ønsker og længes efter.

Jeg synes, det er håbefuldt for parrene, at de selv kan gøre noget for at ændre på tingene, at der er en sammenhæng mellem indsats og udbytte og ikke mindst at de selv har en andel i både at udtrykke, hvad de ønsker af deres parforhold og handle derefter. Det ligger ansvaret over til parret i fællesskab. På Grundforløbet for Praktisk Parterapi har jeg fået et hav af konkrete øvelser og opgaver som hjælp til netop dette.

En anden vigtig pointe er, at vi i parterapien arbejder med tillidsopbygning og at øge kendskabet og venskabet imellem parret, samtidig med – og nogle gange et godt stykke tid før – vi arbejder med det som er mest problemfyldt.

At det kræver et roligt nervesystem at dele det sårbare med hinanden, og det kommer bl.a. gennem følelsen af at være kendt, at mærke den andens engagement i en, at mærke respons og at bliver anerkendt og værdsat. At det kan være 2 sporet at lave parterapi og skabe forandring – at skrue op for det gode og skrue ned for det svære.

I min praksis har det haft den virkning, at mine forløb med par generelt er blevet længere. Jeg oplever, at jeg har mere at tilbyde dem, og at tempoet er blevet mere tilpas for dem. Flere af dem giver udtryk for at det er dejligt, at jeg har noget konkret, de kan øve sig på, da de selv er rådvilde overfor, hvordan de transformerer terapien til praksis derhjemme. Derudover har min position som terapeut også ændret sig, så jeg i højere grad centrerer mig, tager styringen og tilbyder ny viden.

Jeg har oplevet Maj som en passioneret og engageret underviser med en stor teoretisk viden så vidt som praktisk erfaring, som hun generøst deler ud af. Der har været et varmt og velkomment miljø på uddannelsen, som jeg har sat stort pris på. For mig har uddannelsen givet svar på noget af det, jeg før følte som et ”missing link” i helt at knække koden med parterapi, så der både blev plads til at skabe og fordybe kontakten mellem parret og gøre det praktisk anvendeligt. Jeg kan derfor uden tvivl anbefale uddannelsen og den tilgang, der præsenteres.”

*

Janne fra ekstramor tog parterapi uddannelsen hos Maj Wismann

Læs mere om Janne fra Ekstramor.dk på hjemmesiden her ←

Janne Leth Førgaard:

“Min værktøjskasse, når det kommer til par, er blevet betragteligt opgraderet. Som deltager på uddannelsen har jeg fået et ”manuskript”, der udelader enhver tvivl om, hvor det er vigtigst og mest effektivt at starte.”

“Der er meget, jeg har været glad for på Praktisk Parterapeut uddannelsen, blandt andet den meget forskningsbaserede og praksisnære tilgang med masser af konkrete øvelser, jeg kunne gå direkte hjem at bruge på mit rådgivningskontor.

Som fagperson har jeg et stort fokus på, at min rådgivning skal være letforståelig for dem, jeg hjælper og rådgiver, og at den skal munde ud i en plan, de har med i hånden, når sessionen er slut. En plan, der er overskuelig og til at omsætte i en travl hverdag. Alle de øvelser og den viden, jeg har fået med fra uddannelsen, passer perfekt ind i den måde, jeg i forvejen arbejdede på.

Som underviser er Maj meget generøs med sin viden, praktiske eksempler, øvelser og hands-on sparring. Det betyder, at min værktøjskasse, når det kommer til par, er blevet betragteligt opgraderet. Som deltager på uddannelsen har jeg fået et ”manuskript”, der udelader enhver tvivl om, hvor det er vigtigst og mest effektivt at starte. Jeg har derfor overblik over, hvad jeg kan gøre i forskellige situationer, alt efter parforholdets tilstand. Det er langt fra på alle uddannelser, du får så mange øvelser med, som du kan gå direkte hjem og bruge i praksis.

For min rådgivning af par har det, for det første og vigtigste, betydet en mere nuanceret og bedre rådgivning, qua alle mine nye værktøjer og øvelser. For mig selv har det betydet en større faglig selvsikkerhed, fordi jeg ikke længere er i tvivl om, hvordan jeg bedst hjælper parrene.

Jeg har taget mange vigtige pointe med fra uddannelsen, hvoraf de 3 vigtigste er

► Få styr på nervesystemet hos dine klienter og dig selv. For at kunne absorbere og omsætte nye viden, er det nødvendigt med et roligt nervesystem. For at kunne hjælpe andre er det afgørende, at jeg som rådgiver har et roligt nervesystem – særligt når parret er uroligt eller ophidset.

► 80% af konflikter opstår på grund af misforståelser. Jeg rådgiver udelukkende sammenbragte par og her er der mange iboende konflikter på grund af den komplekse familiestruktur. En fast del af min rådgivning er derfor konflikthåndtering og klar kommunikation.

► Livskvalitet og meningsfuldhed – parforholdets meningsfyldte mål og livsdrømme. Livsdrømme er en konflikt- og sorgudløser i mange sammenbragte familier, fordi det i denne familieform bliver helt åbenlyst, at parret har 2 vidt forskellige udgangspunkter, drømme og på nogle punkter også modsatrettede interesser. Når du forelsker dig i et barns forælder, er det slut med at bestemme, hvor i verden, du kan bo og dermed også, hvor du kan arbejde. Det er slut med selv at bestemme, hvordan, hvor og muligvis med hvem, du holder jul og ferier. Det er derimod et goddag til et ikke ubetydeligt kontroltab. Sorgen over det, der ikke kan blive eller det, der har været, fylder ofte en del både hos ekstraforælderen og forælderen.

Slutteligt er det vigtigt for mig, at de øvelser jeg giver parrene er afprøvet af mig selv i mit eget parforhold, så har jeg en fornemmelse af, hvordan øvelserne er i praksis. Jeg beder ikke parrene om at gøre noget, jeg ikke selv har været villig til at afprøve. Min egen yndlingsøvelse fra uddannelsen er ”Det ugentlig kærligheds-tjek”, som jeg i øvrigt selv har brugt i mit parforhold i mange år.”

*

Jeppe tog parterapeut uddannelse hos Maj Wismann

Læs mere om Jeppe på hans hjemmeside her ←

Jeppe Kekec Schjøtz:

“Jeg bruger dagligt mange af de indsigter uddannelsen har givet mig i mit eget parforhold.”

“Da Corona satte begrænsninger i kursus-aktiviteter, havde jeg længe gået og ventet på at Maj fik åbnet for sin parterapeut uddannelse. Så jeg blev glad da det endelig blev muligt. Jeg ønsker nemlig at have flere sessioner med par fremfor kun enkeltpersoner og så uddannelsen som et godt springbræt for at rampe op på parterapien. Det der tiltalte mig meget ved Maj uddannelse var og er, at hun fokuserer meget på det, som er forskningsmæssigt underbygget.

Med min naturvidenskabelige baggrund, hvor man fokuserer på det som virker, frem for det man tror der virker, giver det bare et stort plus. Desuden har Maj et virkelig godt fundament af relevante uddannelser, der giver viden bag hendes ord og en solid erfaring, der har givet vigtige læringer.

Det er også på dette område, at Maj skiller sig ud, ved at have indsigter der går imod noget af det, som mange tager som sandheder, men som måske ikke er funktionelt. Maj har et par kæpheste som lige er blevet reddet engang imellem, som har givet mig vigtig viden, som kan forhindre mig i faktisk at skabe eller udvikle problemer for par. Der er tilsyneladende flere ting, som bliver sagt i folkemunde, men som der i virkeligheden ikke er belæg for at sige.

Majs læringsstil er meget som vi har lært, at vi skal agere over for par. Nysgerrigt, anerkendende, validerende og undervisende ud fra hvad man ved der fungerer.

Jeg har været mest glad for den praktiske tilgang til parterapi, hvor jeg på uddannelsen har fået helt konkrete øvelser, som jeg kan give videre til par. Og uddannelsen har vist, at parterapi ikke nødvendigvis behøver at være meget kompliceret. Derudover har uddannelsen givet mange konkrete tips og redskaber, som kan anvendes i dagligdagen i alle parforhold – ikke kun dem med udfordringer.

Jeg bruger dagligt mange af de indsigter uddannelsen har givet mig i mit eget parforhold. Jeg har tidligere uddannelse via min psykoterapeut uddannelse og andre kurser indenfor parterapi, men Majs uddannelse har alligevel givet et mere bredt udsnit af redskaber og givet mig indsigt i områder, jeg ikke er stødt på andre steder.

Mine vigtigste faglige indsigter er:

► Den store betydning de daglige tilsyneladende ligegyldige udvekslinger mellem par kan have.

► Hvor meget anerkendelse betyder, og hvor let det er at indarbejde i parforholdet.

► Hvordan psykisk pres kan ændre indstillingen til ens partner, samt hvordan og hvor vigtigt det er at anvende den indsigt i dagligdagen og parterapien.

Min yndlingsøvelse er “Den stress reducerende samtale”, som fokuserer på betydningen af stress, og hvordan man som partner kan hjælpe med at stress-reducere.”

*

Therese uddannede sig til parterapeut hos Maj Wismann

Læs mere om Therese på hendes hjemmeside her ←

Therese Lykke

“Jeg sidder nu med en konkret viden om, hvordan jeg starter et par op i parterapi og hvordan jeg tager afsæt i netop deres historie”

“Jeg havde fulgt Maj igennem mange år, efter jeg selv havde været udsat for utroskab. Jeg havde deltaget på flere af hendes online forløb, fulgte hende på de sociale medier og var medlem af Klub Kærlighed. Igennem flere år sugede jeg alt til mig, hvad Maj udøste af, og jeg blev bare mere og mere vild med hende.

Jeg startede på en anden sexolog og parterapeut – uddannelse, hvor jeg kort inde i forløbet fortrød, fordi jeg kunne mærke, at det slet ikke havde den samme pondus som det, Maj står for. Jeg kontaktede Maj og spurgte, om ikke hun skulle lave en uddannelse og med en frisk bemærkning fik jeg at vide, at hun havde noget i tænketanken. Derefter kunne jeg heldigvis tilmelde mig uddannelsen som Praktisk Parterapeut, og den har jeg ikke fortrudt et eneste sekund.

Jeg har på uddannelsen været så glad og taknemmelig for den praksisnære undervisning, samt de helt konkrete øvelser og teknikker, som jeg kan anvende i det terapeutiske rum. Maj er i sin undervisning meget struktureret, og det smitter af på den læring, man får med.

På uddannelsen som praktisk parterapeut har det gjort en stor forskel for mig, at uddannelsen er tager afsæt i forskningsbaseret teori. Derfra ved jeg, at det vi sidder og snakker med andre mennesker om i nogle af de mest sårbare situationer af deres liv – jamen, det er der rent faktisk mennesker, som har forsket, studeret og skabt evidens ud fra. På Majs uddannelse er der ikke tale om personlige vendetta’er eller “synsninger” ud fra mangeårige personlige erfaringer – her er der simpelthen kød på benet.

Uddannelsen som praktisk parterapeut skiller sig ud, fra andre forløb jeg har taget, ved at være enormt professionel, og jeg sidder nu med en konkret viden om, hvordan jeg starter et par op i parterapi, og hvordan jeg tager afsæt i netop deres historie, og forhåbentlig kan guide dem til at de selv sørger for at lande et bedre sted i deres parforhold. Jeg har fået redskaber, der er så konkrete, at selv de mest modstridende med garanti vil få en følelse af, at alt det de har frygtet om parterapi ikke bliver aktuelt.

For min praksis ”Lykke Terapi” har det betydet, at jeg er blevet bevidst om, at jeg fremadrettet skal og vil arbejde meget tydeligere med blandt andet tilknytningsteori, venskabet i parfoldet, grænsesætninger men sørme også om det, parforholdet gerne skulle være bundet op på: Nemlig intentionel kærlighed.

Derfor handler de tre vigtigste faglige pointer, jeg har taget med mig fra uddannelsen om:  

► Grænser: Under uddannelsen havde Maj et ekspertinterview med Psykoterapeut (MPF) Ditte Vind, der talte om grænser i det terapeutiske rum, og dette var til stor inspiration for mig. Grænser i det terapeutiske rum handler blandt andet om, hvordan vi som fagpersoner passer på os selv og at blive tydeligere på det, er enormt givende. 
 
► Venskabet i parforholdet: Det ultimative i et parforhold, er venskabet. Venskabet er det fundament, som vi bygger alt andet på og forskningen peger på, at når venskabet er intakt, så har vi nemmere ved at være følelsesmæssigt tætte med hinanden. 
 
► Tilknytningsteorien: Alt i os mennesker handler om tilknytning. Hvis vi har en god tilknytning til andre mennesker, har vi en større grad af tryghed. Hvis vi i parforholdet er bevidst om tilknytning, kan vi anvende den til netop at udvikle os til at blive meget tryggere sammen. For mig er viden og bevidsthed om tilknytning altafgørende i mit arbejde som terapeut. 

Min yndlingsøvelse: På uddannelsen har vi fået redskaber til SÅ uendeligt mange øvelser, så det er nærmest umuligt for mig at vælge én, der er min yndlings… men Maj er jo, som hun er, så hun forventer, at man som studerende og terapeut bliver helt konkret, og derfor SKAL jeg jo vælge… så mit valg falder på:  

► Selvberoligelse: Som terapeut kan jeg i sessionen lave en rolig, kærlig, venlig og validerende guidning til et roligt nervesystem. Forskning peger på, at hvis vores nervesystem er i ro, så vil konflikterne i parforholdet minimeres. Derfor er det unægtelig vanvittigt vigtigt at blive opmærksom på ens nervesystem, og hvornår hjernen måske er i kamp-flugt-frys reaktion, eller hvornår vores puls ræser derud af. At skabe opmærksomheden på selvberoligelse i sessionen med parrene, tror jeg fuldt og fast på er et af de vigtigste redskaber, vi kan bruge i parforholdet til at minimere graden af konflikter.

Som underviser er Maj levende, nærværende og helt utroligt god til at formidle sine budskaber. Maj er givende og meget opmærksom på, hvad der måske trækker spor ind i privatlivet – og også her har Maj hjulpet mig på en måde, som jeg for altid vil være hende taknemmelig for ♥ Maj formår at komme med anbefalinger, som jeg aldrig kunne have fundet et andet sted, så derfor er jeg både som privatperson, men også som professionel blevet meget mere skarp på min retning i livet.

For det – og for uddannelsen som praktisk parterapeut – er jeg dig SÅ taknemmelig, Maj.”

*

Kenneth Thulesen er mandlig parterapeut

Læs mere om Kenneth på hans hjemmeside her ←

Kenneth Thulesen:

“Det konstante faglige fokus som uddannelsen har, og som konstant drejer rundt om det forskningsbaserede, har givet mig et fagligt stærkt fundament at stå på.”

“At gøre en forskel for dig – jer –  Der sidder og læser med lige nu, var og er det,  der var det vigtigste for mig i min søgen efter viden og værktøjer til at hjælpe parforhold, hvor stress havde haft sit tag i den ene eller begge partnere. Og derfor havde gjort det svært at være et par. Længe havde jeg i min praksis, nemlig set hvordan stress kan påvirket parforholdet, når en eller begge partnere bliver underlagt alt for store stressbelastninger i alt for lang tid. Og jeg ville helt vildt gerne have, både viden og værktøjer til at gøre en forskel for både min klient og dennes partner – Så i gang gik jagten på ordentlig viden og gode værktøjer.

Så da Maj offentliggjorde at hun havde designet, hvad jeg vil kalde, Danmarks bedste parterapeut uddannelse i formen af Praktisk Parterapi, og jeg fik et lille smugkig ind i, hvad hun havde på tapetet… ja så var jeg hooked! For en ting er hvad jeg kunne læse mig til, jeg ville få med fra uddannelsen, en anden ting er, hvad jeg rent faktisk fik med. Så ud over det jeg kunne læse mig til, at jeg fik, så fik jeg også lov til at suge Majs viden ud af hende på et lille hold af deltagere.

► Det gav mig muligheden for at få nærværende, nysgerrigt og personligt tilrettelagt undervisning.

► Det gav mig mulighed for, at få viden fra mine medkursister, som sad med en vild indsigt i alt fra andre parterapi former, til sexologiske behandlings former.

► Det gav mig mulighed for at bidrage med mig selv, uden at drukne i et kæmpe hold.

► En super let forståelig, og grundig indføring i den teoretiske del af den forskningsbarede vidensbank Maj går rundt med.

Fra første minut, blev vi trukket med ind i det videns univers Maj igennem alle sine uddannelser har samlet. Præsenteret på en levende, kærlig og meget autentisk måde. En fuldstændig fantastisk værktøjskasse med øvelser til at gøre en forskel. Maj har taget et væld af uddannelser, brugt vildt mange timer i selvskab med par, og gjort en stor forskel for dem. Alt det har hun kogt sammen og designet værktøjer der er lige til at gå til. Det fangede mig helt vildt.

Det konstante faglige fokus som uddannelsen har, og som konstant drejer rundt om det forskningsbaserede, har givet mig et fagligt stærkt fundament at stå på. Det giver faglig tryghed, i mit møde med par, som af naturlige årsager, kommer med et væld af forskellige problemstillinger, og ikke mindst en hel masse forskellige personligheder.

Så selvom jeg aldrig før, har arbejdet med par i parterapi, kun i relation til stress, så var jeg tryg da det første par gik ind ad døren. Tryg i, at uanset, hvad der kom på bordet, så kunne jeg med min viden og mine værktøjer klare det og gøre en forskel for det par, der sad der. Den tryghed kan du også få.

Ingen tvivl om, at det er svært at tage tid ud af en travl kalender til undervisning i ny viden. Det kræver planlægning og organisering. Så da Maj præsenterede en undervisningsplan bestående af kun enkelte undervisningsdage, så blev jeg glad. Det er i hvert fald for mig, nemmere at organisere mig ud af i min verden. Og her må jeg igen fremhæve det fantastiske ved Majs valg af at have mindre hold, hvor jeg sad med fornemmelsen af, at der var plads til mig og det jeg havde af spørgsmål, viden at bidrage med og min personlighed. Du vil ikke fortryde det, hvis du tager Majs parterapeut uddannelse.

En af de værktøjer, jeg personligt er voldsomt favorit af, er den stressreducerende samtale.

► En teknik, hvor jeg giver parret mulighed for at øve det, at tale om svære ting. Ting der presser enten parret eller en af partnerne i parforholdet.

► En øvelse der, som jeg ser det, udvider det område hvor parret føler sig trygge ved hinanden.

► En samtale hvor parret giver plads, udviser forståelse, omsorg, empati og kærlighed.

Og jeg ville ønske her var plads til at beskrive den for dig, så du kunne gå ud og give den til alle dem du kender… Nu må du vente til du får den på uddannelsen. Yes yes yes, det skinner nok ret godt igennem min anmeldelse her, at jeg er ret meget fan af Maj og hende Praktisk Parterapi uddannelse…

Det er mit håb, at hvis du sidder derude og gerne vil vide mere, smider mig en mail på Info@kenneththulesen.dk, så vil jeg hjertens gerne svare på alle dine spørgsmål. Ellers forestiller jeg mig, at du kan fange Maj og stille hende dine spørgsmål også.

Og så vil jeg glæde mig til vi mødes enten på uddannelsesdagene, eller i det store Facebook-forum, hvor alle os der har været på uddannelsen er samlet. Eller måske endnu bedre, på det supervisionsforløb Maj har designet til os der er færdig med grunduddannelsen, så vi kan få supervision på vores “håndværk” efterfølgende og blive dygtigere og dygtigere.”

*

Uddannelsesleder på den Praktisk Parterapi Grundforløb

Maj Wismann er en af Danmarks førende parterapeuter og kliniske sexologer. Hun er indehaver af Websexolog.dk, Majwismann.dk samt Majwismann.com, og var en af de første terapeuter herhjemme, der kunne tilbyde anonymiseret onlineundervisning og kurser i sexologi samt evidens- og forskningsbaseret parterapi. Maj tog sin første uddannelse i sexologi tilbage i 2006 og er sidenhen uddannet i klinisk sexologi under Dansk Forening for Klinisk Sexologi, der er en del af NACS – Nordisk Association for Clinical Sexology, hun er certificeret Metakognitiv Terapeut (Level 1) fra MCT-Instituttet i 2017, samt uddannet i de tre store forskningsbaserede retninger inden for parterapi nemlig PREP, Gottman-metoden samt EFT. Hun var med til at starte Dansk Sexolog Forening og har været uddannelsesleder på den online baserede terapeutiske grunduddannelse. Derudover har Maj Wismann udgivet to bøger. “Kærlige råd fra en ven,” som er en samling af Majs klummer, som har været bragt i BT. I 2020 udkom den anmelderroste bog om utroskab “Men hvorfor – Fortællinger fra de utro og fakta om utroskab”. Maj har været brevkasseredaktør på magasinet PSYKOLOGI i 4 år, og været fast klummeskribent for BT igennem 3 år. Maj Wismann er desuden ofte benyttet som foredragsholder og som gæsteblogger på nogle af verdens førende sites inden for sexologi og parterapi. Du kan læse mere om Maj her <— 

 

Parterapeut uddannelse hos Maj Wismann

 

FAQ om Parterapeut uddannelse

 • Hvad koster det at blive parterapeut?
 • Hvilke forudsætninger skal jeg have for at deltage?
 • Er der meget arbejde udover lektionerne?
 • Hvordan bliver man parterapeut
 • Bliv parterapeut
E-bog med fakta og tips for 0,-
sexologisk rådgivning

Få min populære e-bog "Når seksualiteten driller"

 • Kan cølibat booste sexlysten?
 • Hvad er seksuelt mindreværd, og hvad gør du ved det?
 • Hvordan får du gnisten igen?
 • Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få e-bogen for 0,-
.

You have Successfully Subscribed!

Inden du smutter...

..skal du da lige have snitterne i min e-bog "Når seksualiteten driller"? Tilmeld dig herunder og få den direkte i din indbakke.

Ingen spam. Kun <3